myHobby.bg

Категория Навигация:

ВАЖНО!!! - правила при ползване и съхранение на литиево-полимерни (LiPo) батерии

 

Спазвайте тези указания за да обезпечите правилната употреба и дълъг живот на батериите, както и Вашата Безопасност!
Литиево-полимерните батерии (Li-Po) могат да бъдат много опасни при неправилно зареждане или употреба, както и да бъдат повредени необратимо!


Ползване и съхранение

1. Бъдете изключително внимателни при боравене с Li-Po батерии. Не бива да допускате батериите да бъдат подбивани, огъвани, пробивани (особено с метални предмети) или наранявани по друг начин.

2. Никога не допускайте късо съединение на изводите на Li-Po батериите! Ако това все пак се случи, дори и за кратко – оставете батерията далече от всякакви запалими материали и изчакайте поне 15 мин.

3. При временно съхранение или транспортиране на Li-Po батерии е необходимо температурата да бъде в граници от 5 до 45ᴼС.
Никога не съхранявайте Li-Po батерии в колата – възможно е те да бъдат повредени или дори да се запалят, ако температурата в колата е твърде висока. Избягвайте да оставяте LiPo батериите на директна слънчева светлина за продължително време!


4. Винаги съхранявайте Li-Po батериите при стайна температура наполовина заредени – това осигурява най-добри условия за съхранение!

Li-Po батерията е наполовина заредена, когато всяка клетка е с напрежение около 3,8V. Умножете това напрежение по броя на клетките, които съставят конкретната Li-Po батерия за да получите нейното общо напрежение за правилно съхранение – 7,6V за двуклетъчна (2S )батерия, 11.4V за триклетъчна (3S) батерия и т.н.

5. Li-Po батериите не трябва да бъдат разреждани под 3,3V напрежение на отделната клетка.

6. Ползвайте само качествени балансиращи зарядни устройства за Li-ion и liPo акумилатори.

Как да съхранявам правилно батерията, ако не мога да измеря напрежежието и:

а) от напълно заредена батерия се ползва около половината от времето, нужно за нейното разреждане при ползване.
Пример: Ако летите със модела си около 8 минути за пълно разреждане на батерията, то направете последния полет наполовина по-кратък (4-5 минути), преди да я приберете за съхранение.

б) от напълно разредена батерия се зарежда около половината от времето, нужно за нейното пълно зареждане.
Пример: Знаете от опит, че батерията се зарежда с вашето зарядно устройство за около 30 минути. Следователно пуснете батерията да се зарежда за 15-ина минути преди да я приберете за съхранение.

в) За удобство препоръчваме ползването на зарядни у-ва с функция за съхранение (STORAGE CHARGE).


Зареждане и предупреждения

1. Никога не оставяйте без наблюдение включена за зареждане Li-Po батерия!

2. Необходимо е да зареждате Li-Po батериите единствено с предвидено за целта зарядно устройство или с включеното в комплекта на вашия RC модел!

3. Li-Po батериите винаги трябва да бъдат зареждани извън модела, далеч от всякакви запалими вещества!

4. След употреба батерията трябва да бъде оставена да се охлади до околната температура преди да бъде включена за зареждане.

5. Зарядният ток не бива да превишава отбелязания на етикета на Li-Po батерията.

6. Li-Po батериите не трябва да бъдат зареждани над 4,2V напрежение на отделната клетка.