myHobby.bg

Категория Навигация:

ГАРАНЦИЯ

на изделията, предлагани в електронния магазин MyHobby.bg

 

 

Всички продукти, предлагани от MyHobby.bg са нови и в оригинални опаковки, освен ако в описанието на конкретното изделие изрично не е указано друго, уточняващо състоянието и/или съдържанието на комплекта му.

 

Гаранционния срок за всички изделия е съобразен с българското законодателство и започва да тече от датата на покупка.

Гаранцията е валидна спрямо производствени дефекти или други установими несъответствия, проявили се по време на правилната експлоатация на изделията в рамките на гаранционния срок според типа им както следва:

 

1. Радиоуправления – гаранционен срок 2 (две) години

 

Гаранцията за радиоуправленията не е валидна в случаите, когато са налице някои от следните условия:

     –    неправилна експлоатация (падане, удар, намокряне, късо съединение и всички други външни въздействия, несъответстващи на правилната употреба)

     –    зареждане с неоригинално зарядно устойство (при предаватели в комплект с акумулаторна батерия и зарядно устройство)

     –    употреба не по предазначение, предвидено в документцията на производителя

     –    модификации от какъвто и да е вид с изключение на предвидените потребителски настройки

     –    други обстоятелства нехарактерни за начина на употреба на изделията

 

2. Акумулаторни батерии – гаранционен срок 3 (три) месеца

 

Важно: Всички батерии с две или повече клетки преди изпращане на клиента се измерват за установяване на общото им състояние с оглед обезпечаване на правилната им работа. Отчетеното общо напрежение, както и напреженията на всяка отделна клетка се вписват от екипа на MyHobby.bg в констативен документ в електронен вид, който се съхранява до изтичане на гаранционния срок.

 

Гаранцията за батерии не е валидна в случаите, когато са налице някои от следните условия:

     –    неправилна експлоатация (изпускане, удар, мокрене, късо съединение и други външни въздействия)

     –    зареждане с неоригинално зарядно устойство, зареждане без балансиране на клетките (при Li-Po батерии с две или повече клетки) или с превишени стойности на зарядния ток

     –    натоварване с  ток на разряд над допустимите стойности, указани от производителя в техническата спецификация, както и на етикета на съответната батерия

     –    прекомерно разреждане с превишаване на допустимите стойности на напрежението според съответния тип батерия

     –    други обстоятелства нехарактерни за предназначението на съответните батерии

 

3. Други изделия:

 

Продължителността на гаранционния срок за всички останали изделия (при наличие на такъв) изрично се уточнява с оглед вида им, тяхното приложение и функционалност във връзка с естеството и спецификата на радиолюбителския хобимоделизъм и произлизащите от това рискове от своевременно причиняване на щети по изделията поради външни фактори.

 

Важно: Съхранявайте отговорно гаранционната карта на изделието и касовия бон (фактура), които в случай на възникване на гаранционно събитие следва да бъдат предоставени заедно с изделието за целите на гаранционното му обслужване.

При възникване на дефект в рамките на гаранционният срок е необходимо изделието да бъде предоставено/изпратено за установяване на състоянието и проверка на функционалността му, като е желателно то да бъде в оригиналната си опаковка с оглед предотвратяване на допълнителни щети при транспортирането му.

 

 

 

Приятно пазаруване!

 

Екипът на MyHobby.bg