myHobby.bg

Категория Навигация:

ГАРАНЦИЯ

на изделията, предлагани в електронния магазин MyHobby.bg

 

 

С пълните общи условия на магазин myhobby.bg може да се запознаете на страницата с общите условия.

Клиенти закупили стоки от разстояние имат право на отказ в рамките на 14 дни от датата на получаване на стоката. За да изявите правото си на отказ, моля да попълните стандартния протокол за отказ приложен в края на тази страница или да ни информирате по друг удобен за Вас начин.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Изделията които продаваме, поради естеството на експлоатация им, лесно губят своя нов външен вид (драскотини, спукване и чупене на детайли). Молим за Вашето разбиране  да бъдат върнати във вид максимално близък този в който сте получили стоката, в пълна комплектност и фабрична опаковка за да може да бъде възстановена пълната сума.

 

Всички продукти, предлагани от MyHobby.bg са нови и в оригинални опаковки, освен ако в описанието на конкретното изделие изрично не е указано друго, уточняващо състоянието и/или съдържанието на комплекта му.

 

Гаранционния срок за всички изделия е съобразен с българското законодателство и ЗЗП и започва да тече от датата на получаване на стоката.

 

Гаранцията е валидна спрямо производствени дефекти или други установими несъответствия, проявили се по време на правилната експлоатация на изделията в рамките на гаранционния срок според типа им както следва:

 

1. Хоби модели – гаранционен срок 2 (две) години

 

Гаранцията не е валидна в случаите, когато са налице някои от следните условия:

     –    неправилна експлоатация (падане, удар, намокряне, късо съединение и всички други външни въздействия, несъответстващи на правилната употреба)

     –    зареждане с неоригинално зарядно устойство (при предаватели в комплект с акумулаторна батерия и зарядно устройство)

     –    употреба не по предазначение, предвидено в документцията на производителя

     –    модификации от какъвто и да е вид с изключение на предвидените потребителски настройки

     –    други обстоятелства нехарактерни за начина на употреба на изделията

 

2. Акумулатори за хоби модели – гаранционен срок 6 (шест) месеца

 

Важно: Всички акумулатори с две или повече клетки преди изпращане на клиента се измерват за установяване на общото им състояние с оглед обезпечаване на правилната им работа. Отчетеното общо напрежение, както и напреженията на всяка отделна клетка се вписват от екипа на MyHobby.bg в констативен документ в електронен вид, който се съхранява до изтичане на гаранционния срок.

 

Гаранцията не е валидна в случаите, когато са налице някои от следните условия:

     –    Използване в неподходящо изделие (например изделие което не защитава акумулатора от преразреждане, превишане на максималния ток, и др.)

     –    неправилна експлоатация (забравяне във включено устройство, изпускане, удар, мокрене, късо съединение и други външни въздействия)

     –    зареждане с неоригинално зарядно устройство, зареждане без балансиране на клетките (при Li-Po батерии с две или повече клетки) или с превишени стойности на зарядния ток

     –    натоварване с  ток на разряд над допустимите стойности, указани от производителя в техническата спецификация, както и на етикета на съответната батерия

     –    прекомерно разреждане с превишаване на допустимите стойности на напрежението според съответния тип батерия

     –    други обстоятелства нехарактерни за предназначението на съответните батерии

 

3. Консумативи, резервни части, изделия иработени по поръчка:

 

Продължителността на гаранционния срок за всички останали изделия (при наличие на такъв) изрично се уточнява с оглед вида им, тяхното приложение и функционалност във връзка с естеството и спецификата на радиолюбителския хобимоделизъм и произлизащите от това рискове от лесно намаляване на стойност на изделията следствие спецификата на употреба.

 

Важно: Съхранявайте отговорно фискалният документ (фактура, касов бон, или разписка за наложен платеж/пощенски превод), които в случай на възникване на гаранционно събитие следва да бъдат предоставени заедно с изделието за целите на гаранционното му обслужване.

При възникване на дефект в рамките на гаранционният срок е необходимо изделието да бъде предоставено/изпратено за установяване на състоянието и проверка на функционалността му, като е желателно то да бъде в оригиналната си опаковка с оглед предотвратяване на допълнителни щети при транспортирането му.

 

 

 

Приятно пазаруване!

 

Екипът на MyHobby.bg

 

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС.
Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.